Livskrafter - Coaching - Personlig utveckling - Livskonst

Emma Sophia Karlsson är mitt fullständiga namn och jag arbetar som konstnär, professionell coach, samtalspartner i existentiella samtal, kursledare, inspiratör och föreläsare.


Jag är ICF-certifierad Coach och arbetar utifrån International Coach Federations 11 kärnkompetenser
 
Mitt företag, Livskrafter som har sin bas i Göteborg, är baserat på min vilja och drivkraft att få människor att växa, leva sina liv fullt ut och frigöra den egna inneboende potentialen.
 
Jag har alltid haft ett intresse av andra människor och växer rent mentalt och personligt i varje enskilt möte med en ny människa. Så beslutet att utbilda mig till coach låg nära till hands och jag känner mig privilegierad att få följa och dela livsresan med andra härliga personligheter.
 
Har drivit eget företag under många år och har stor erfarenhet av företagande, entreprenörskap och allt som hör därtill vilket jag ser som en stor tillgång i min yrkesproffession som coach, föreläsare och inspiratör. Genom detta har jag också utvecklat förmågan att identifiera möjligheter och skapa resurser för att sedan ta tillvara dessa möjligheter
 
 
Nedan angivna punkter är ledstjärnor och drivkrafter som jag använder i min coaching

• Drivkraft och motivation
• Självförtroende & självkänsla
• Att arbeta med målbilder
• Att se egna resurser och möjligheter
• Kartläggning av kompetenser och förbättringsområden
• Handlingsplaner & uppföljning av handlingsplaner och satta mål
• Kunskap om förändringsprocesser och att må bra i förändring
*Kreativt skapande
 
Jag har också grupper där vi tillsammans arbetar med livskunskap, meditation, kreativt skapande och personlig utveckling. Det händer enorma saker när man arbetar i grupp och dynamiken som uppstår är både berikande och inspirerande.
 
Jag arbetar också som lärare och assisterande coach på Akademi Coachstjärnans Diplomeringskurser i Göteborg. Det är ett stimulerande arbete som inspirerar och utvecklar mig som coach och som medmänniska.
 
 
Jag välkomnar möjligheten att få ditt förtroende och ge dig den bästa servicen som finns att erbjuda.
 
Är du intresserad av att veta mer om mig och min verksamhet eller kanske är Du intresserad av att boka in ett första samtal går det bra att höra av sig via mail och telefon 
 
 
 
 
 
Jag håller till :
 
Besöksadress/ Atelje
 
Livskrafter
Såggatan 62 A
414 67 GÖTEBORG
Tfn 073 - 540 12 84
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Site Builder drivs av  Vistaprint