top of page

Emma Sophia Karlsson

är mitt fullständiga namn. Jag arbetar sedan många år som konstnär, kursledare, professionell coach, samtalspartner i existentiella samtal, inspiratör och föreläsare.

Jag är ICF-certifierad Coach och arbetar utifrån International Coach Federations 11 kärnkompetenser

Mitt företag, Livskrafter som har sin bas i Göteborg, är baserat på min vilja och drivkraft att få människor att växa, leva sina liv fullt ut och frigöra den egna inneboende potentialen.

Jag har alltid haft ett intresse av andra människor och växer rent mentalt och personligt i varje enskilt möte med en ny människa. Så beslutet att utbilda mig till coach låg nära till hands och jag känner mig privilegierad att få följa och dela livsresan med andra härliga personligheter.

Har drivit eget företag under många år och har stor erfarenhet av företagande, entreprenörskap och allt som hör därtill vilket jag ser som en stor tillgång i min yrkesproffession som coach, föreläsare och inspiratör. Genom detta har jag också utvecklat förmågan att identifiera möjligheter och skapa resurser för att sedan ta tillvara dessa möjligheter

Nedan angivna punkter är ledstjärnor och drivkrafter som jag använder i min coaching

• Drivkraft och motivation

• Självförtroende & självkänsla

• Att arbeta med målbilder

• Att se egna resurser och möjligheter

• Kartläggning av kompetenser och förbättringsområden

• Handlingsplaner & uppföljning av handlingsplaner och satta mål

• Kunskap om förändringsprocesser och att må bra i förändring

*Kreativt skapande

Jag har också grupper där vi tillsammans arbetar med livskunskap, meditation, kreativt skapande och personlig utveckling. Det händer enorma saker när man arbetar i grupp och dynamiken som uppstår är både berikande och inspirerande.


Jag välkomnar möjligheten att få ditt förtroende och ge dig den bästa servicen som finns att erbjuda.

Är du intresserad av att veta mer om mig och min verksamhet eller kanske är Du intresserad av att boka in ett första samtal går det bra att höra av sig via mail och telefon 

Ateljé Livskrafter

Koopmansgatan 2 C 

(Korsningen Djurgårdsgatan) 

GÖTEBORG

Tfn 073 - 540 12 84

Mail : emma@livskrafteremma.com


bottom of page