top of page

Föreläsningar

Den vanligaste föreläsningen som jag håller är en slags workshop som heter 

"Motivation, perspektiv och livsglädje i vardagen" 

Det är ett eget koncept som jag tagit fram och som visat sig vara väldigt omtyckt framför allt på företag.

Välkommen att boka ett möte så kan jag närmare beskriva hur jag jobbar med mina föreläsningar

Just nu har jag legat lågt med föreläsningar pga den rådande pandemin

emma@livskrafteremma.com

bottom of page