top of page

Vad är då coaching :

Coaching är en lösningsfokuserad samtalsmetodik där man genom ett samarbete mellan coach och klient ökar medvetenheten om den egna drivkraften, förmågor, möjligheter, drömmar och rädslor. Jag som coach håller Dig ansvarig gentemot Dig själv så att du får sakerna gjorda. Fokus ligger på möjligheter, inte på begränsningar. Och tron på den individuella förmågan hos varje enskild individ. Jag kommer sedan att utmana Dig att utforska nya beteenden och våga gå utanför den berömda boxen för att kunna nå dina uppsatta mål.

 

Jag sitter inte på några svar. Det är du som är experten i ditt liv så som jag är experten i mitt. Du växer i samarbetet med en coach och Du når de mest meningsfulla resultaten och förändringarna

Vart vill du nå och hur vill du att ditt liv ska se ut och vad kan du göra redan nu för att närma dig din dröm ? Ibland behöver man någon att anförtro sig till och någon som dessutom kan hjälpa till att vidga perspektiven och plocka fram den egna inneboende, glittrande potentialen. Varför inte ta tag i ditt liv NU.

 

Jag arbetar mycket med motivation och inspiration eftersom det är en förutsättning att känna glädje samtidigt som du utvecklas för att hela du ska integreras i förändringen

 

Jag fokuserar på att erbjuda dig hundraprocentig närvaro, nya infallsvinklar, bredare perspektiv , motivation och härligt ny inspiration.

 

Jag kommer att göra allt för möta dig där du är idag och sedan fokuserar vi tillsammans på framtiden för att få den att gnistra precis så som du själv vill.

Välkomna med ett telefonsamtal eller mail

0735-401284

emma@livskrafteremma.com

bottom of page